Půjčovna lodí - Alena Dvořáková - IČO: 125 34 803
Hředle 66, 267 51 Zdice u Berouna, tel.: 604283702, mobil: 604283702
http://lode.gweb.cz lode@gweb.cz

Objednávka - Smlouva

Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné podmínky.
Objednatel:
Jméno a příjmení: ____________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________

PSČ: ___________   Telefon: _____________________

E - mail: _________________________________________

Číslo OP (pasu): __________________________________


Lodě:

KANOE POLYETYLENOVÁ:     ___________ ks

RAFT             ___________ ks

PÁLAVA            ___________ ks


Další vybavení
Pádlo:            ___________ ks

Barel:            ___________ ks

Vesta             ___________ ks


Kilometráž řeka: ___________________________


Termín:
den zapůjčení: _______________ v ____________ hod.

den vrácení:  _______________ v ____________ hod.  počet dnů __________
(Uveďte přibližně hodinu, nebo před zapůjčením upřesněte telefonicky, což
ve smlouvě poznamenejte.)


Doprava lodí a vodáckého vybavení:
(Vyplňte jen v případě máte-li zájem o dopravu lodí naší půjčovnou)

Převzetí lodí: ___________________________ dne ____________ v _________ hod.

Odevzdání lodí: ___________________________ dne ____________ v _________ hod.


Vyplněnou objednávku - smlouvu a podepsané všeobecné podmínky odešlete co nejdříve
na uvedenou adresu. Zároveň uhraďte zálohu 40% z ceny lodí a vodáckého vybavení
a tím bude váš termín zarezervován.
Zálohu zaokrouhlete v řádu stovek Kč (na celé 100,- Kč).

V _________________________________________ dne ______________


Podpis _____________________________________