Půjčovna lodí Zdice
Půjčovna lodí Zdice
Tyto stránky nejsou aktuální pro rok 2024. Aktuální informace hledejte na novém webu:
https://www.pujcovna-lodi-nizbor-zdice.cz/


Objednávka zapůjčení lodí a vodáckého vybavení

      Pokud máte zájem o služby naší půjčovny lodí, přečtěte si prosím všeobecné podmínky (níže na této stránce), které je nutné při objednání lodí odsouhlasit.

Doporučený postup při objednání lodí

    Tento postup nejvíce vyhovuje našim zákazníkům. Pokud však nevyhovuje vám, můžeme se domluvit na jiném postupu - stačí když nám zavoláte a domluvíme se podle vašich představ.

1) Ověřte si, zda jsou ve vámi požadovaném termínu volné lodě.

Stačí zavolat na některé z těchto telefonních čísel 604283702, 604283702 a my vám sdělíme, zda-li je ve vámi požadovaném termínu ještě k dispozici požadovaný počet lodí. Pokud ano můžete pokračovat v objednávce.

2) Vytiskněte si a podepište všeobecné podmínky.

Nedílnou součástí objednávky jsou všeobecné podmínky, které musíte podepat (tím potvrdíte, že jejich obsah akceptujete).
Všeobecné podmínky k vytištění

3) Vyplňte objednávku na zapůjčení lodí a vodáckého vybavení.

Vytištění prázdné objednávky a její ruční vyplnění
Můžete si stáhnout prázdnou objednávku ve formátu HTML (tedy jako prostá internetová stránka), kterou si vytisknete podobně jako všeobecné podmínky a ručně vyplníte.

4) Odešlete objednávku, všeobecné podmínky a zálohu na adresu půjčovny.

Vyplněnou a vytištěnou objednávku spolu s podepsanými všeobecnými podmínkami zašlete na adresu půjčovny lodí. Zároveň uhraďte zálohu ve výši 40% z ceny za zapůjčení lodí a vodáckého vybavení (cena dopravy se do zálohy nezapočítává) - zálohu zaokrouhlete v řádu stovek Kč (na celé 100,- Kč). Poté vám budou lodě zarezervovány.

    Poznámka: všeobecné podmínky a smlouvy si můžete uložit pomocí funkce uložit ve vašem internetovém prohlížeči - toto lze využít v případě, že nemáte k počítači, na kterém si stránky prohlížíte připojenou tiskárnu - můžete si je vytisknout na jiném počítači.

Všeobecné podmínky

1) Knihování zapůjčení lodí

Smlouvu o knihování tvoří pravdivě vyplněná a odevzdaná (odeslaná) přihláška spolu se zaplacením zálohy v hodnotě 40% z konečné ceny. Doplatek bude uhrazen při převzetí lodí. Po obdržení podepsané smlouvy a zaplacené zálohy, je smlouva pro obě strany závazná.

2) Ceny za zapůjčení lodí a dalšího vybavení, příplatky:

Plavidlocena
Polyetylenová kánoe dvoumístná550 Kč/den
Polyetylenová kánoe trojmístná660 Kč/den
Raft1600 Kč/den
Vodácké vybavenícena
Pádlo0 Kč/den
Barel0 Kč/den
Vesta0 Kč/den

3) Zrušení objednávky

Jestliže klient zruší objednávku
nejméně 20 dnů před termínem, vrací se celá záloha
19 – 14 dnů před termínem, vrací se 50% zálohy
13 – 8 dnů před termínem, vrací se 25% zálohy
7 a méně dnů před termínem, záloha se nevrací

4) Poškození - ztráta lodi

Klient potvrzuje, že si při převzetí zkontroloval loď a veškeré vybavení za přítomnosti nájemce (příp. jím pověřenou osobou) a zavazuje se vrátit tyto předměty čisté a ve stavu v jakém je převzal. Pokud se loď poškodí běžným způsobem (odření, menší proražení lodi), opraví ji půjčovna ve vlastní režii. Při větším poškození zaplatí klient částečnou úhradu - 70% ze skutečné ceny opravy. Pokud se loď, nebo vybavení poškodí tak, že se nedá dále používat (velká díra, zlomení lodi), nebo bude loď nebo vybavení odcizeno nebo ztraceno, odpovídá zákazník do výše:
Vydra polyetylenová Kč 8 000,-
Raft Kč 10 000,-
Pálava Kč 4 000,-
Pádlo Kč 400,-
Konev, vesta Kč 200,-

5) Vrácení lodi

Klient se zavazuje vrátit loď a veškeré vybavení v den uvedený na smlouvě. Vrácení po dohodnutém termínu je možné pouze po předchozí dohodě minimálně 2 dny před termínem uvedeným na smlouvě. Pokud se loď vrací před termínem, rozdíl ceny se nevrací. Lodě se vracejí čisté!

6) Bezpečnost při používání lodí

Klient stvrzuje svým podpisem, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem. Při plavbě zodpovídá každý za vlastní bezpečnost, za nezletilé děti zodpovídají rodiče nebo jimi určená osoba starší 18ti let.

Při převzetí lodí předloží klient doklad totožnosti (OP, pas apod.)
Po dohodě odveze nájemce lodě na určené místo a vyzvedne na konci plavby za poplatek :

Na požádání Vám vyhotovíme kilometráž řeky, kterou si vyberete.
Prohlašuji, že s výše uvedenými podmínkami souhlasím a budu se jimi řídít.

Berounka

Berounka

Berounka

[CNW:Counter]